Menu

Zomaar wat artikelen over zonnebank door de jaren heen

Posted on

”Kortsluiting in zonnebank!”
”Kortsluiting in zonnebank!” kopte het nieuws. ”Persoon verbrand en gestikt onder de zonnebank, iedereen in paniek.” Nader onderzoek wees uit dat de persoon in kwestie in een onbemande zonnestudio (behorende bij een groot binnenzwembad) gerookt had, en haar sigaret op het plankje onder de spiegel brandend had laten liggen. Deze is vervolgens in het afval bakje voor papier gevallen, dat stond daar namelijk onder. De afloop is bekend met uiteindelijk een onopvallende rectificatie in de krant weken later ergens op pagina 8.

”Nu bewezen zonlicht is net zo slecht als asbest”
Een aantal kranten berichten dat zonnebanken net zo gevaarlijk zijn als arsenicum, asbest of tabak. Dit is volstrekte onzin en komt alleen doordat deze stoffen in dezelfde risicogroep van het IARC staan.

In deze groep staan bijvoorbeeld ook zoute vis, bier, rode wijn enz. De hiervoor genoemde rare en onverantwoordelijke vergelijkingen zijn niet gemaakt door de Franse wetenschappers, maar komen uit de pen van enkele journalisten die een aandacht trekkende kop boven hun artikel wilden zetten.

In een aantal berichten over het IARC-besluit werden ook nog misleidende percentages gebruikt. Zo zou de zonnebank het risico op een melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, met 75% verhogen. Los van het feit dat dit percentage is gebaseerd op een twijfelachtig onderzoek, gaat het hier om een relatief risico.
Een heel klein risico blijft met een verhoging van 75% nog steeds een heel klein risico…

UV-A en UV-B
Diverse bronnen hebben in de media beweerd dat de moderne zonnebank alleen UV-A-licht afgeeft en geen UV-B-licht.
Het laatstgenoemde licht heeft het beoogde effect van bruining en de aanmaak van vitamine D. Het eerstgenoemde licht zou alleen maar risico’s op verbranding en huidkanker geven. Technische specificaties van de moderne zonnebank, die voldoet aan de actuele Europese normen, tonen aan dat er effectief licht wordt afgegeven met een spectrum tussen de 295 en 340 nanometer. Van 295 tot 320 nanometer is dit licht uit het UV-B-gebied. Van 320 nanometer tot 340 nanometer komt het licht uit het UV-A-gebied. Duidelijk is dat de moderne zonnebank óók het benodigde en gewenste UV-B-licht afgeeft. Alle risico’s van zowel UV-A- en als UV-B-licht worden verdisconteerd in het zonadvies dat men in de zonnestudio’s krijgt.

Voordelen zonlicht
Tot slot, in de berichtgeving werd helaas niet vermeld dat vele duizenden artsen dermatologen, fotobiologen en andere wetenschappers gematigde blootstelling aan UV-licht juist aanbevelen om heel uiteenlopende gezondheidsredenen. Veel experts op het gebied van vitamine D, dat onder invloed van zonlicht wordt aangemaakt, zijn er feitelijk van overtuigd dat de voordelen van zonlicht duidelijk zwaarder wegen dan de risico’s.

Wat betreft onderzoek ondersteunt SVZ (Samenwerking Verantwoord Zonnen) diverse wetenschappers waaronder dermatologen en internisten bij hun werk met financiële middelen en ook faciliteiten. Er verschijnen steeds meer onderzoeken die aangeven dat een bepaalde mate van UV-licht onontbeerlijk is voor een goede gezondheid en de preventie van diverse soorten kanker. Gelukkig begint de wetenschap nu de echte functie van de zon te ontdekken en wat blijkt (!) ,de zon zorgt voor de aanmaak van vitamine D3 en laat dit nou net helpen om een weerstand op te bouwen tegen heel veel soorten van kanker.

Tags: , ,