Brits advies: ”Overheidsbeleid Vitamine D moet aangepast worden”

Uit nieuwsbericht van The Independent (UK): http://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/sundeprived-britons-lack-vitamin-d-say-health-experts-10432845.html

Volledig onderzoeksrapport:
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/447402/Draft_SACN_Vitamin_D_and_Health_Report.pdf

Meest recente onderzoek Vitamine D
Het Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) maakte vandaag (2 augustus 2015) de voorlopige resultaten bekend van het onderzoek dat zij doet naar de effecten van vitamine D (tekort). In een voorlopige conclusie benadrukt zij dat het terugdringen van het grote vitamine D tekort onder de Brits bevolking leidt tot een verbeterde gezondheid. Door vitamine D kan het menselijk lichaam veel beter calcium opnemen, hetgeen de botten sterker maakt. Vooral voor oudere mensen zou dit botbreuken kunnen voorkomen. Voorts zou vitamine D infecties kunnen voorkomen en zijn er (voorlopig) directe verbanden aangetoond met de preventie van kanker, multiple sclerose, astma en diabetes type 2. Een definitieve conclusie is nog niet vastgesteld en er dient meer onderzoek hiernaar plaats te vinden. Begin 2016 zal het definitieve rapport van de Scientific Advisory Committee on Nutrition (SACN) worden afgerond en bekendgemaakt.

Een aantal belangrijke passages uit het onderzoek:
– Drs. Adrian Martineau, een expert op het gebied van Vitamine D effecten op de gezondheid en werkzaam op de Barts and the London School of Medicine and Dentistry: “A daily intake of 10mg would “significantly improve public health in the UK” and the new advice marked a “sea change” in thinking. “Before this, the general assumption was that adults were able to make all the vitamin D they needed from sunshine, and didn’t need to have any dietary or supplementary intake”.

“The action of sunlight on the skin in the UK is highly variable for different populations depending on the time of year and the latitude – you’ll get more UVB in Brighton than in John O’Groats – and finally, how much skin is exposed and the colour of skin. SACN was right to say that we can’t rely on sunshine in the UK to meet the vitamin D requirements. That’s a major and important change. It’s a big step forward that this is now officially recognised.”

– Helena Gibson-Moore, a scientist at the British Nutrition Foundation: “Taking some exercise in the sunshine, while avoiding sunburn, is sound advice for all.”

Geniet met mate en zon verantwoord
Nogmaals (met in het achterhoofd dat het definitieve rapport in 2016 wordt opgeleverd) wordt aangetoond dat vitamine D tekort, welke in de wintermaanden het hoogst is door gebrek aan zonlicht), negatieve effecten kan hebben op de gezondheid. UV-straling is van levensbelang voor het lichaam om vitamine D aan te maken. UV-straling van de zonnebank is hetzelfde als de UV-straling van de zon (welke zelfs krachtiger en schadelijker kan zijn) en daarom zou een verantwoorde zonnebankkuur ideaal zijn voor mensen met een vitamine D tekort.

Profizon heeft de gezondheid van haar klanten hoog in het vaandel en wijst op zowel de positieve als negatieve effecten van (teveel) blootstelling van de huid aan uv-straling. Huidverbranding dient altijd voorkomen te worden en daarom zien wij met lede ogen aan dat er iedere zomer weer duizenden Nederlanders verbranden doordat zij onvoorbereid (hagelwitte huid) in de zon gaan liggen. Het is makkelijk om de zonnestudio’s aan te wijzen als oorzaak voor de massale toename van huidkanker, terwijl het onverantwoorde gebruik van uv-straling en het ontbreken van kennis over de zon onderbelicht blijft. Onze boodschap is en blijft: ‘geniet met mate en zon verantwoord.’

Related Posts