Zonnebank kan bij ouderen gebroken heup voorkomen

Ouderen die onder de zonnebank gaan, kunnen via hun huid nog voldoende vitamine D aanmaken, waardoor de kans op een gebroken heup verkleind wordt. Belangrijk is daarbij wel dat zij voldoende calcium tot zich nemen, bijvoorbeeld door middel van vier zuivelconsumpties per dag. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van specialist ouderengeneeskunde Victor Chel. Hij deed onderzoek naar vitamine D-gebrek onder verpleeghuisbewoners in Nederland, en de beste manier om dat gebrek tegen te gaan. Op 3 februari promoveert hij bij VUmc.

Specialist ouderengeneeskunde Victor Chel, werkzaam bij zorgorganisatie Topaz , onderzocht hoe er in Nederlandse verpleeghuizen wordt omgegaan met het advies van de Gezondheidsraad dat alle ouderen boven de 70 jaar dagelijks 800 eenheden (20 microgram) vitamine D in zouden moeten nemen. Vitamine D-gebrek leidt tot een verhoogd risico op heupbreuken en valpartijen. Chel keek onder andere of behandeling van vitamine D-gebrek bij ouderen ook kan plaatsvinden met (kunstmatig) zonlicht (UVB).De huid van ouderen is dunner, en daarom minder goed in staat om onder invloed van UVB vitamine D aan te maken. Desondanks is de oudere huid goed in staat om onder invloed van UVB uit de zon of uit kunstlicht voldoende vitamine D te maken, bleek uit het onderzoek van Chel.

Twee keer per week onder de zonnebank zal ruim voldoende zijn om genoeg vitamine D aan te maken. Vitamine D-gebrek kan ook behandeld of voorkomen worden met tabletten. Als ouderen extra vitamine D via tabletten nemen, is dat het meest efficiënt als deze per dag of per week wordt ingenomen. Een maandelijkse inname is minder efficiënt.

Uit Chels promotieonderzoek kwam naar voren dat in Nederlandse verpleeghuizen ongeveer 75% van de bewoners te weinig extra vitamine D krijgt. Vitamine D-gebrek komt bij bijna alle verpleeghuisbewoners voor. Heupbreuken bij verpleeghuisbewoners hebben vaak dramatische gevolgen: ongeveer 30% van de mensen overlijdt binnen 1 jaar en slechts een kwart van de mensen krijgt hun oude mobiliteit weer terug. Om valpartijen en botbreuken te voorkomen adviseert de Gezondheidsraad alle ouderen boven de 70 jaar dagelijks 800 eenhedenvitamine D in te nemen.

Als de adviezen van de Gezondheidsraad volledig in de praktijk worden gebracht, kan het val- en fractuurrisico bij verpleeghuisbewoners met een extra 7,5-15% teruggebracht worden. Met een optimale vitamine D-dosering zouden in Nederlandse verpleeghuizen jaarlijks mogelijk ongeveer 150 extra heupbreuken voorkomen kunnen worden.

Promovendus: V. Chel
Titel proefschrift: Treatment of vitamin D deficiency in Dutch nursing home residents
Promotor: prof.dr. P.T.A.M. Lips
Copromotoren: dr. M.E. Ooms, dr. S. Pavel

Related Posts